Kresťanské média na Slovensku

Médium - medializovať - v úzkom zmysle slova znamená uverejňovať. Podľa spôsobu zverejňovania a šírenia informácií predstavujú média základné skupiny:

Vo veľmi širokej palete týchto masovokomunikačných kanálov majú svoje podstatné zastúpenie aj kresťanské média a to v každej komunikačnej oblasti: televízia, rádio i noviny a časopisy.

Televízia LUX

Táto katolícka televízia spustila vysielanie na Slovensku 4. mája 2008. Za jej vznikom stál spoločný projekt Saleziánov Don Bosca a Konferencie biskupov Slovenska.

Vysielanie TV LUX sa neobmedzuje na určitú skupinu ľudí, ale svojím obsahom zasahuje všetky vekové kategórie. V programe tejto televízie sa nachádza spravodajstvo a publicistika, programy pre mládež, relácie pre deti, hudobné okienka, dokumentárne filmy, vzdelávacie programy, relácie o viere, svedectvá ako aj prenosy z Vatikánu. Od roku 2017 TV LUX vysiela nepretržite, t.j. 24 hodín denne.

Rádio LUMEN

Kresťanská súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom začala svoje vysielanie 7. apríla 1993. Až do decembra 1994 vysielala pod názvom Rádio Mária a následne prijala súčasný názov LUMEN.

Programom sa zameriava na dospelých, starších a chorých i osamelých. Oproti ostatným komerčným rádiám v jeho vysielaní prevláda viac hovorené slovo oproti hudobným blokom. V jeho hudobnom liste je najmä domáci i zahraničný pop, folk-rock či blues a gospel zo 60-tych až 90-tych rokov, no nechýbajú ani novinky zo spomínaných žánrov.

V novembri 2014 spustilo Rádio Lumen aj internetové rádio, orientované na mladého poslucháča - FF rádio. V súčasnosti vysiela gospelové skladby a identifikuje sa ako Gospel stream Lumenu.

Podľa prieskumov je rádio Lumen ôsmym najpočúvanejším rádiom, čo v množstve súkromných, komerčných rádií je nepochybne veľmi dobré umiestnenie.

Katolícke noviny

Tento týždenník vychádza na Slovensku od roku 1940 z dielne Spolku svätého Vojtecha a je považovaný za pokračovateľa Katolíckych novín, ktoré vznikli v Pešti už v roku 1849.

Dlhodobo sú Katolícke noviny šiestym najpredávanejším týždenníkom na Slovensku. Svojím obsahom a zameraním zasahuje široké spektrum čitateľov. Svoj „kútik“ si tu okrem dospelých a seniorov nájdu aj deti a mládež.

Milujte sa!

Katolícky časopis Milujte sa! sústreďuje svoj obsah na osvetu a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti kresťanstva, vierouky a poznávania Svätého písma.

Pôvodne vznikol v roku 1975 v Poľsku a v súčasnosti vychádza aj v slovenčine ako aj v ďalších 15 jazykoch. V niekoľkých ďalších jazykoch existuje jeho internetová verzia. Názov časopisu odkazuje na Ježišove slová: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15,12)

V súčasnej slobodnej a necenzurovanej dobe majú kresťania dostatok možností a príležitostí dostať sa k pomerne rozsiahlej ponuke kvalitnej náboženskej literatúry; či už ide o noviny, časopisy alebo knižné publikácie, či v poslednej dobe čoraz populárnejšie kresťanské e-knihy. Možnosť dostať sa ku kresťanskej literatúre ponúkajú nielen kamenné predajne, ale aj kresťanské e-shopy.